Nieuwsbrief juli 2022

Wanneer we alles een crisis noemen, is uiteindelijk niets meer een crisis en zijn we terecht gekomen in een nieuw soort normaal. Van stikstof tot corona en van woningmarkt tot arbeidsmarkt. Nederland zit in meerdere crises tegelijk. Of liever: Nederland kantelt, zoals hoogleraar Jan Rotmans het noemt. 

INHOUD NIEUWSBRIEF
• Rennen voor dekens en medicijnen
• Opvang Oekraïense leerlingen; de taalklas biedt uitkomst
• Audits en beeldcoaching aanjagers voor opleiden en begeleiden
• Spelen met cijfers en getallen 

> Lees de gehele nieuwsbrief hier 

Terug naar overzicht