Ontwikkeling door gezien te worden

Neem contact op

Welkom bij De Tjongerwerven CPO

Op scholen van De Tjongerwerven krijgt ieder kind bijzonder goed onderwijs, door vanuit betrokkenheid en oprechte interesse de mogelijkheden van het kind te herkennen en tot ontwikkeling te brengen. Dit doen we door het aanreiken van kennis en het aanleren van vaardigheden (kwalificatie), zodat zij vol zelfvertrouwen en zelfinzicht (subjectificatie) de volgende stap in de snel veranderende samenleving kunnen zetten (socialisatie).

“ontwikkeling door gezien te worden”

Op onze scholen voelt ieder kind zich veilig en wordt er goed lesgegeven, wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en vindt er continue afstemming in het aanbod van kennis plaats op die ontwikkeling, waardoor leerlingen daadwerkelijk tot leren komen. Wetenschappelijke kennis wordt betrokken in de keuzes die we maken en dat leidt tot effectief onderwijs, waardoor in beginsel elke leerling alles kan leren.

De scholen van De Tjongerwerven CPO

De Tjongerwerven CPO is een professionele organisatie waarin negen ambitieuze basisscholen samenwerken. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan uitdagend en betekenisvol onderwijs vanuit de eigen context. Alles is erop gericht het onderwijsproces van de leerling goed en zonder onderbrekingen te laten verlopen. Alle actoren op de scholen en op het bestuursbureau hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid en taak. Door de samenwerking tussen de negen scholen wordt het leren van elkaar bevorderd en wordt gezamenlijk opgetrokken in de ontwikkeling van het onderwijs. Met elkaar zijn we verantwoordelijk!

Hieronder staan al de scholen die onder de Tjongerwerven vallen. Per school vindt u meer contactgegevens.