Vertrouwen in talent

Heb jij, net als wij, vertrouwen in talent?

Neem contact op

Welkom bij De Tjongerwerven CPO

De Tjongerwerven – christelijk primair onderwijs, is een stichting die volgens de statuten zich ten doel stelt te werken aan het voortbestaan en versteviging van christelijk primair onderwijs in de regio. Zij doet dat vanuit Bijbels perspectief. Belangrijke waarden als verdraagzaamheid, naastenliefde en oprechtheid worden gecombineerd met opbrengst gericht werken en het leveren van een hoge onderwijskwaliteit. Wij vinden het van groot belang dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze samen met het team verbondenheid voelen met het gebouw en het onderwijssysteem.

De scholen van De Tjongerwerven CPO

Hieronder staan al de scholen die onder de Tjongerwerven vallen. Per school vindt u meer contactgegevens.

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent

Vertrouwen in talent