Externe vertrouwenspersoon

GGD Fryslân

Voor alle scholen is er een onafhankelijke externe contactpersoon, werkzaam voor GGD Fryslân. Dit is Adriaentsje Tadema.

a.tadema@ggdfryslan.nl
088 22 99 887

Algemene contactgegevens
GGD Fryslân Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088 22 99 444