Koersplan De Tjongerwerven

In dit document beschrijven we de strategische koers van De Tjongerwerven CPO voor de periode 2019-2023. Een periode waarin veel gaat gebeuren met het onderwijs. Lees ‘m hier of klik op de afbeelding hiernaast.

Klachtenregeling

Deze regeling is een bewerkte versie van het modelklachtenregeling klachtencommissies bijzonder onderwijs, waarbij De Tjongerwerven aangesloten is.

Vastgesteld door de GMR d.d. 05-02-2019

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting De Tjongerwerven CPO biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

Integriteitscode

Wij zijn van mening dat een goede communicatie en dialoog tussen alle betrokkenen een bijdrage levert aan de kwaliteit van de organisatie en de scholen. In een lerende organisatie worden de voorwaarden gecreëerd waarbinnen medewerkers werkervaringen delen, zich professionaliseren, zich spiegelen aan elkaar, elkaar met respect bejegenen, waardoor een veilig klimaat ontstaat. De medewerkers van Stichting De Tjongerwerven doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat iedereen die met ons te maken heeft (van leerling, ouder, gemeente tot leverancier) vertrouwen heeft in Stichting De Tjongerwerven als organisatie en in de mensen die met elkaar het imago van Stichting De Tjongerwerven, de scholen en aan haar gelieerde organisaties bepalen…. Lees verder 

Bestuursverslag en jaarrekening

Via deze link hiernaast vind u het jaarverslag en jaarrekening van 2021. In dit verslag kijken we achterom, leggen we verantwoording af en kijken we naar wat er de komende jaren op ons af gaat komen. Natuurlijk kunnen we ook in 2021 niet om Corona heen. Het virus heeft ons immers ook dit jaar flink bezig weten te houden. En ondanks alle maatregelen, angst voor besmettingen en discussies met ouders over de genomen maatregelen, hebben onze medewerkers zich staande weten te houden. Iedereen heeft in 2021 weer ontzettend hard gewerkt om het verschil te maken voor onze leerlingen en het best denkbare onderwijs te verzorgen. Daarom neem ik ook op deze plaats mijn pet af voor alle medewerkers van De Tjongerwerven. Lees verder…

Basisstatuut GMR

Via deze link vind u de basisstatuten van de GMR

Inspectierapport

Via deze link vind u het 4-jaarlijks onderzoek door inspectie

Privacy

CPO Tjongerwerven vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het opstellen van een kloppend beleid betekent dit ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen de scholen aan bewustwording.