Playing for Success 

Playing for Success is een naschools programma en richt zich op kinderen die om verschillende redenen niet de prestaties leveren op school die van ze verwacht worden. We richten ons op leerlingen van 10 tot 14 jaar uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. 

> Meer informatie vindt u op de website van Playing for Success.

Wie of wat is Playing for Succes? 

Playing for Succes Zuid-Friesland is een onderdeel van de landelijke stichting Playing for Success en opereert vanuit het Abe Lenstra stadion. Met dit project richten we ons op een doelgroep die zich lastig laat omschrijven. Leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, waar het minder goed mee gaat of op school niet laten zien wat er van hen verwacht mag worden.

Wij bieden die leerlingen een afwisselend en uitdagend lesprogramma van 10 lessen aan. In deze lessen werken de leerlingen aan hun persoonlijke en specifieke leerdoel. De leerdoelen hebben te maken met de 4 centrale pijlers:

  • MOTIVATIE
  • ZELFVERTROUWEN
  • SAMENWERKEN
  • ZELFSTANDIGHEID

Deze omgeving én de lessen zorgen voor een echte WOW factor!

Het traject bestaat uit 10 uiteenlopende lessen waarin de leerlingen werken aan hun persoonlijke leerdoel. Dit doen ze bijvoorbeeld tijdens sport-, toneel/drama- of spel les. Zo sluiten de lessen aan bij verschillende interessegebieden waarmee we leerlingen weer in hun kracht proberen te zetten. Ook de leslocaties zijn afwisselend. Op deze manier blijven we proberen om de leerlingen zoveel mogelijk nieuwe succeservaringen op te laten doen waardoor ze in hun doel mogen groeien.

Samenwerking en terugkoppeling 

Tijdens het traject wordt de leerkracht meegenomen in de ontwikkeling van de leerling. Het specifieke leerdoel wordt met de leerling en leerkracht afgestemd, er is een tussenevaluatie waarbij de leerkracht en leerling in gesprek gaan over de bevindingen en na afloop ontvangen de ouders en leerkrachten een eindverslag. Op deze manier blijven we de leerkrachten bij het project betrekken.

Ouders en verzorgers krijgen via de Social Schools iedere week een bericht over de les en wat er geoefend kon worden.

Wilt u meer informatie of leerlingen aanmelden? 

Voor meer informatie of voor het aanmelden van leerlingen verwijzen we u graag naar onze website: www.playingforsuccesszuid-friesland.nl. Hier vindt u ook de data van de lesperiodes voor het nieuwe schooljaar en kunt u onderaan de startpagina leerlingen aanmelden.