Bètapunt Noord

Bij onze stichting (11 scholen in Oost- en Weststellingwerf en Heerenveen) staat alles in het teken van kwaliteit. In 2012 hebben alle directeuren en IB’ers het professionaliseringstraject Excellentie en Wetenschap & Techniek gevolgd. Op alle scholen binnen onze stichting wordt actief gewerkt volgens het beleidsplan (Hoog)begaafdheid. Geïnspireerd door het professionaliseringstraject willen wij naast de focus op Excellentie ons nu ook richten op Wetenschap & Techniek en nemen wij deel aan Bètapunt Noord.

We willen de onderzoekende en ontdekkende houding van de leerlingen stimuleren en begeleiden en de vaardigheden van leerkrachten hiervoor vergroten. Wij zien het als een verrijking van ons onderwijs en als een maatschappelijke plicht om techniek en wetenschap via het basisonderwijs van een impuls te voorzien en zodoende in combinatie met het bedrijfsleven een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de noordelijke provincies.