Nieuwsbrief 8 januari 2021

Onderwijs is TOPsport

U zult zich misschien afvragen wat onderwijs te maken heeft met topsport. Zeker in deze periode, waarin we door het coronavirus op sportief gebied veel moeten inleveren, is het misschien gek om over topsport te beginnen. Maar net als van topsporters wordt ook van onze leerkrachten een bepaalde mindset verwacht die tot unieke prestaties leidt. 

Net als topsporters stellen onderwijsmensen zichzelf doelen om professioneel te groeien. En iedere dag vinden ze de motivatie om die doelen te bereiken zoals ook topsporters dat doen. Soms boeken ze grote successen en ervaren ze sprongen in hun ontwikkeling. Soms krijgen ze te maken met stilstand of beperkingen. Ze leren van eerdere ervaringen en prestaties en gebruiken deze om beter te worden. En net als topsporters moeten leerkrachten om kunnen gaan met teleurstellingen, zonder de moed te verliezen.

Lees de gehele nieuwsbrief hier

INHOUD:

• Akker Anders
• Beeldbegeleiding voor professionele groei
• Samen maken we de school
• Audit – inspectiebezoek – audit – enz.
• Werken aan beschermen persoonsgegevens
• Doen we het goed en doen we het goede?

Terug naar overzicht