Nieuwsbrief januari 2024

Onderwijs; iedereen is ervaringsdeskundig en iedereen heeft er dan ook wel een mening over. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat in de media – en dat zijn er heel veel tegenwoordig – wel iets over het onderwijs wordt gezegd of geschreven. Niet in de laatste plaats vanuit het ministerie zelf. Vooral onze voormalig minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, wist de media goed te vinden en deelde ruimhartig het ene na het andere plan, al dan niet voorzien van grote woorden.

INHOUD NIEUWSBRIEF

  • Reflecties en verdieping via het traject van High Performing Schools

  • Werken met talent en de evolutie van meer- en hoogbegaafdheids-onderwijs

  • De Adelaar en de Kinderkei delen ruimte en ideeën

  • Samenwerking tussen Tjongerwerven en NHL Stenden

Lees de gehele nieuwsbrief hier 

Terug naar overzicht