Playing for Success is een groot succes

Playing for Success 

Het afgelopen schooljaar hebben we weer drie rondes Playing for Success kunnen draaien vanuit onze thuisbasis in het Abe Lenstra Stadion. Dat was voor veel leerlingen een groot succes en we hebben deze leerlingen mogen begeleiden in het groeien in hun persoonlijk leerdoel. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het volgend schooljaar. We starten na de zomervakantie met twee groepen, de eerste groep start op maandag 3 oktober en de tweede groep op dinsdag 4 oktober.
Leerlingen kunnen nu al aangemeld worden via onze website:  www.playingforsuccesszuid-friesland.nl. Inschrijven voor de eerste ronde kan tot 20 september 2022.
Playing for Success is een naschools programma en richt zich op kinderen die om verschillende redenen niet de prestaties leveren op school die van ze verwacht worden. We richten ons op leerlingen van 10 tot 14 jaar uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Bekijk deze pagina of de uitgebreide flyer toegevoegd met praktische informatie. of

Terug naar overzicht