Vertrouwen in talent

Heb jij, net als wij, vertrouwen in talent?

Neem contact op

Welkom bij De Tjongerwerven CPO

De scholen van de Tjongerwerven zijn sinds 1 augustus 2012 ondergebracht in een stichting.

De Tjongerwerven – christelijk primair onderwijs, is een stichting die volgens de statuten, zich ten doel stelt te werken aan het voortbestaan en versteviging van christelijk primair onderwijs in de regio. Zij doet dat vanuit Bijbels perspectief. Belangrijke waarden als verdraagzaamheid, naastenliefde en oprechtheid worden gecombineerd met opbrengst gericht werken en het leveren van een hoge onderwijskwaliteit. Wij vinden het van groot belang dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze samen met het team verbondenheid voelen met het gebouw en het onderwijssysteem.

Onze scholen bij De Tjongerwerven CPO

Hieronder staan al de scholen die onder de Tjongerwerven vallen. Per school vindt u meer contactgegevens.

CBS Meester S. Wijbrandischool

Schoterlandseweg 19
8413 NM Oudehorne
Tel. 0513 542300
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl​
www.meesterswijbrandischool.nl

SWS De Nijewier

It Hiem 5
8458 CA Tjalleberd
Tel. 0513-704900.
swsdenijewier@tjongerwerven.nl
www.swsdenijewier.nl 

BS De Laweij

Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
tel. 0516 438150
bsdelaweij@tjongerwerven.nl​
www.bsdelaweij.nl

CBS De Paadwizer

Willem Kroezestraat 6B
8434NN Waskemeer
Tel. 0516 421075
cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl​
www.cbsdepaadwizer.nl

CBS De Mandebrink

Steegde 29
8426 BZ Appelscha
Tel. 0516 432355
cbsdemandebrink@tjongerwerven.nl​
www.cbsdemandebrink.nl

CBS In de Kring

Boekhorsterweg 15 
8431 CW Oosterwolde
Tel. 0516 512452
cbsindekring@tjongerwerven.nl
www.indekring.nl

CBS De Akker

Rijweg 59
8431 KH Oosterwolde
Tel. 0516 512624
cbsdeakker@tjongerwerven.nl​
www.akkeroosterwolde.nl

CBS De Wegwijzer

Paulus Potterstraat 13 B
8471 VM Wolvega
Tel. 0561 614688
cbsdewegwijzer@tjongerwerven.nl​
www.de-wegwijzer.nl

CBS De De Adelaar

Heerenveenseweg 36
8471 BG Wolvega  
Tel. 0561 613817
cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl​
www.de-adelaar.nl