Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

Onderwijs; iedereen is ervaringsdeskundig en iedereen heeft er dan ook wel een mening over. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat in de media – en dat zijn er heel veel tegenwoordig – wel iets over het onderwijs wordt gezegd of geschreven. Niet in de...
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Onderwijs; iedereen is ervaringsdeskundig en iedereen heeft er dan ook wel een mening over. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat in de media – en dat zijn er heel veel tegenwoordig – wel iets over het onderwijs wordt gezegd of geschreven. Niet in de...
Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Sinds augustus 2021 moeten alle scholen een aanbod hebben op het ‘vak’ burgerschap. Ik kan er niets aan doen, maar ik moet daarbij onmiddellijk denken aan Dominee Gremdaat, het alter ego van Paul Haenen. Dominee Gremdaat zou een dergelijk thema hebben ingeleid met de...
Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief juli 2022

Wanneer we alles een crisis noemen, is uiteindelijk niets meer een crisis en zijn we terecht gekomen in een nieuw soort normaal. Van stikstof tot corona en van woningmarkt tot arbeidsmarkt. Nederland zit in meerdere crises tegelijk. Of liever: Nederland kantelt, zoals...
Playing for Success is een groot succes

Playing for Success is een groot succes

Playing for Success  Het afgelopen schooljaar hebben we weer drie rondes Playing for Success kunnen draaien vanuit onze thuisbasis in het Abe Lenstra Stadion. Dat was voor veel leerlingen een groot succes en we hebben deze leerlingen mogen begeleiden in het groeien in...