Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief juli 2022

Wanneer we alles een crisis noemen, is uiteindelijk niets meer een crisis en zijn we terecht gekomen in een nieuw soort normaal. Van stikstof tot corona en van woningmarkt tot arbeidsmarkt. Nederland zit in meerdere crises tegelijk. Of liever: Nederland kantelt, zoals...
Playing for Success is een groot succes

Playing for Success is een groot succes

Playing for Success  Het afgelopen schooljaar hebben we weer drie rondes Playing for Success kunnen draaien vanuit onze thuisbasis in het Abe Lenstra Stadion. Dat was voor veel leerlingen een groot succes en we hebben deze leerlingen mogen begeleiden in het groeien in...
‘Tjong®magazine februari 2022

‘Tjong®magazine februari 2022

In deze nieuwsbrief leest u een terugblik van het blok ‘Expeditie prehistorie’ en blikken we vooruit naar blok 4. Een ‘wild’ blok waarin we gaan samenwerken met dierenopvangcentrum Felida in Nijeberkoop. Er ligt een uitdagende opdracht klaar voor de...
Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief januari 2022

Al bijna twee jaar staan we met elkaar in de ‘coronastand’. We leven voorzichtig en op gepaste afstand van elkaar. Winkels, horeca en theaters zijn afwisselend open of op slot en het leven lijkt vooral nog te draaien om werk (op afstand) en school. Dat wat ons energie...
Nieuwsbrief 8 januari 2021

Nieuwsbrief 8 januari 2021

Onderwijs is TOPsport U zult zich misschien afvragen wat onderwijs te maken heeft met topsport. Zeker in deze periode, waarin we door het coronavirus op sportief gebied veel moeten inleveren, is het misschien gek om over topsport te beginnen. Maar net als van...
Zo snel kan het gaan

Zo snel kan het gaan

Volgens mij was het ergens in december vorig jaar dat er berichten verschenen in de media over een nieuw virus dat slachtoffers maakte in China. Heel naar natuurlijk, maar ver weg, en daardoor geen thema voor ons. Al raakt het je als ‘wereldburger’ wel dat aan de...